Allmänn målsättning

Klubbens allmäna målsättning

  • MSOK har som övergripande målsättning att bedriva idrottslig verksamhet inom i huvudsak grenarna skidor, orientering och löpning, samt i orienteringsskytte.
  • Verksamheten skall syfta till ett brett aktivt motionsutövande för alla oberoende av ålder, kön och etnisk bakgrund.
  • Möjligheter till tävlingsdeltagande skall skapas för medlemmar från och med 10 års ålder.
  • Föreningen skall bedrivas så att så många som möjligt av medlemmarna, oberoende av ålder och kön, aktivt engageras i föreningens arbete.
  • I verksamhet som direkt riktar sig till ungdomar skall särskilda informationsinsatser genomföras angående de skadeverkningar som användning av droger av olika slag kan medföra.