O-ringen 2025

Mullsjö SOK är medarrangör av O-ringen Jönköping 2025.

Flertalet funktionärer från klubben kommer behövas. Mer info kommer här inom kort.