MullSOrKen

Mullsjö SOK:s anrika klubbtidning

Bidra gärna med just de äventyr, tankar och händelser som du tycker relaterar till alla olika delar av Mullsjö SOK! Korta notiser eller längre artiklar. Det är medlemmarna som gör tidningen. Text och bild skickas till Stina Nalbin och Stina Nero per mejl på: mullsorken@msok.se

Om du bifogar foton – kom ihåg att skicka med bildtexter och fotograf.

Utgivningsplan 2024:
Nr 1 Innehåller årsmöteshandlingar. Utdelning inför årsmötet i mars.
Nr 2 Manusstopp 3:e april, utdelning slutet av april.
Nr 3 Manusstopp 7:e augusti, utdelning slutet av augusti.
Nr 4 Manusstopp 20:e november, utdelning mitten av december.

Här nedan finns tidningarna att läsa direkt på hemsidan: