Intervaller

MSOK-stugan

8,6,4,3,2,1

Soppkväll

MSOK-stugan

Soppa serveras i stugan. Gratis för medlemmar som genomfört träningspass, övriga 30kr.